Aardbevingsschade

De woning heeft beperkt aardbevingsschade. Voor een deel is deze toegekend en uitgekeerd, het herstel heeft echter nog niet plaatsgevonden. Koper ontvangt het hiervoor uitgekeerde bedrag.
Daarnaast is er nog schade in procedure.